O Firmie

Kariera

Meda Pharmaceuticals sp. z o.o. polski oddział MEDA AB,

międzynarodowej specjalistycznej firmy farmaceutycznej o szwedzkim rodowodzie, obejmującej swym zasięgiem Europę i Stany Zjednoczone

Jeżeli są Państwo zainteresowani pracą w firmie MEDA, prosimy o nadsyłanie aplikacji na adres praca@remove-this.meda.pl

Zastrzegamy sobie prawo do rejestrowania i przetwarzania danych zawartych w CV tylko wyselekcjonowanych kandydatów.

Prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).