O Firmie

Misja, Wizja, Wartości MEDA

Wizja i misja firmy Meda

Naszą wizją jest zostanie wiodącą specjalistyczną międzynarodową firmą farmaceutyczną skoncentrowaną na wypracowaniu trwałego i zrównoważonego wzrostu dającego wartość naszym Pacjentom, Udziałowcom i innym Partnerom biznesowym.

Chcemy stać się dynamicznie rozwijającą się, innowacyjną firmą, otwartą na wiele różnych modeli biznesowych, oraz zyskać wiodącą pozycję na rynku w określonych obszarach terapeutycznych (preparatów sprzedawanych na receptę i dostępnych bez recepty). Wierzymy, że zachowanie niezależności to najlepsza droga do realizacji tych celów. Skupiamy się na dostarczaniu produktów, które służą społeczeństwu poprzez poprawę dobrostanu i jakości życia Pacjentów. Chcemy pozyskiwać najbardziej utalentowanych pracowników i nagradzać ich nadzwyczajną pracę. Utrzymanie doskonałej opinii ma dla nas kluczowe znaczenie.
___________________________________

Wartości firmy

 1. Pełne pasji podejście do Klienta
  Nasi Klienci są w centrum naszych działań. Dążymy do stworzenia trwałej i pełnej zaufania relacji z naszymi Klientami.
 2. Szacunek i zaufanie
  Uznajemy i szanujemy indywidualność, kompetencje i potrzeby każdego Pracownika, bez względu na zajmowane stanowisko. Różnorodność czyni nas silniejszymi. Zapewniamy przejrzyste i konstruktywne współdziałanie oparte na wzajemnym zaufaniu.
 3. Uczciwość i przejrzystość są kluczowe
  Jesteśmy uczciwi w relacjach ze Współpracownikami i Klientami. Dzięki temu zyskujemy wiarygodność, tworząc atmosferę sprzyjającą wymianie informacji, pomysłów i opinii.
 4. Skupienie na priorytetach
  Nasza strategia kształtuje i definiuje nasze priorytety. Skupienie na priorytetach jest jednym z warunków sukcesu.
 5. Szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji
  Jako dynamiczna organizacja bez wahania korzystamy z dostępnych możliwości. Decyzje podejmujemy szybko i skutecznie je realizujemy, ale po starannym rozważeniu za i przeciw. Dążymy do wypracowania wydajnych procesów, unikając biurokracji.
 6. Pracując razem, osiągamy więcej
  Na końcowy efekt naszych działań wpływa siła i osobowość naszych Pracowników. Uzyskujemy jeszcze wyższą skuteczność i lepsze wyniki poprzez tworzenie atmosfery sprzyjającej współpracy i wzajemnemu wsparciu. Wspólna praca zwiększa naszą kreatywność i skuteczność.
 7. Wyniki dzięki (indywidualnej i organizacyjnej) odpowiedzialności
  Stawiamy jasne i mierzalne cele, które są zgodne z naszą wizją, misją i strategią. Każdy Pracownik ponosi osobistą odpowiedzialność za ich realizację i wyniki swojej pracy oraz może we własnym zakresie podejmować działania niezbędne do wypełnienia naszych wspólnych zobowiązań.