O Firmie

Zgłoś niepożądane działanie leku

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 36g ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z 2001r. z późn. zm.) podmiot odpowiedzialny, który uzyskał w Polsce pozwolenie na dopuszczenie do obrotu danego produktu leczniczego, zobowiązany jest do prowadzenia rejestru zgłoszeń wszelkich niepożądanych działań dotyczących stosowania tego produktu.

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów podczas stosowania leku należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie niepożądanego działania leku oraz każdej innej informacji o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego spółek MEDA::

Mylan

Ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

Z dopiskiem „Zgłoszenie działania niepożądanego”

Informujemy, że zebrane w związku z przyjęciem zgłoszenia dane osobowe będą przetwarzane przez Meda Pharmaceuticals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, spółkę należącą do Grupy MEDA, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązku monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń niepożądanych działań produktów leczniczych jest obowiązkowe i wynika z przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) oraz innych przepisów prawa. W przypadku pozostałych osób podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia.


Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:
Firma MEDA zaangażowana jest w ochronę prywatności odwiedzających stronę. Państwa wiadomość i jej treść zostaną wykorzystane wyłącznie do przekazania odpowiedzi. Nie będziemy Państwu przesyłać żadnych niezamawianych materiałów.