Finalizacja transakcji zakupu MEDA przez Mylan nastąpiła 5 sierpnia 2016r.